KOSGEB - KOBİ Danışmanlığı

kosgeb logoKOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Nedir?

T.C. Sanayive Teknoloji Bakanlığı tarafından 20 Nisan 1990 tarihinde; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin, üretim kapasitelerini artırmaları, üretimde verimlilik ve ar-ge inovasyon çalışmaları yaparak yeni ve katma değeri yüksek ürünler üretibilmeleri, pazarda rekaabet güçlerini artırmaları, dış ticaret yapma olanağı sağlama, işletletmelerin iş organizasyonlarını iyileştiribilmeleri, yerli üretimin kapasitesinin ve işletmelerin verimliliklerinin artırılması maksadıyla kurulmuştur.

KOSGEB Destekleri Nelerdir?

Girişimcilik Destekleri: Bu programın amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır.

AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri:

AR-GE ve İnovasyon Destek Programı: Ar-Ge ve İnovasyon Programının amacı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Endüstriyel Uygulama Destek Programı: Endüstriyel Uygulama Programı kapsamı; yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı: Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.

Stratejik Ürün Destek Programı:

  • İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi,
  • Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması,
  • KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması,
  • KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi,
  • Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri: 

İşletme Geliştirme Destek Programı: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Destek Konuları: 

Yurt İçi Fuar Desteği

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

Eğitim Desteği

Enerji Verimliliği Desteği

Tasarım Desteği

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

Belgelendirme Desteği

Test ve Analiz Desteği

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı: Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

İş Birliği Güç Birliği Destek Programı: KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik işbirliği-güçbirliği projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı: Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir.

Bu program, Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı ve Uluslararası Hızlandırıcı Programı olmak üzere iki alt programdan oluşur.

Yukarıda bahsi geçen ve amaçları belirtilmiş tüm destek programlarına yönelik olarak iş planı oluşturma, proje hazırlanması/yazılması ve proje yürütülmesi hizmeti danışmanlığı verilmektedir.

İşletmemiz TSE - Hizmet Yeterlilik Belgesi sahibi olup; KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Destek Programı dahilinde iş planı onaylanmış girişimcilerin, İleri Girişimci Desteği kapsamında vermiş olduğumuz danışmanlık hizmetimizin 10.000 TL lık kısmı KOSGEB tarafından hibe olarak karşılanmaktadır.