Hibe, Destek, Teşvik Projeleri ve Yönetimi

hibe

KOSGEB
Kalkınma Ajansları
AB Fonları
Dış Ticaret Destekleri
TEYDEB / TUBİTAK
TTGV (Türk Teknoloji Geliştirme Vakfı) Destekleri
Yabancı Ülke Konsolosluk Destekleri
Teknoloji Geliştirme Merkezleri
Yerinde Ar-Ge Merkezi Projeleri

Ve daha pek çok finansman kaynağına erişim ile ilgili desteklere yönelik proje yazılması, ilgili makamlar nezdinde danışan temsili, proje yürütme ve ara faaliyet raporlarının oluşturulması, sunulması ve takip işlemlerini kapsayan çok detaylı danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.