Yönetim Organizasyon Danışmanlık Hizmetleri

janupl_29Üreticiler; üretimde mükemmelliği ve üretim organizasyonlarının sürdürülebilir karlılığını hedefler. Sürdürülebilir karlılık ise üreticinin organizasyonunu doğru zamanda, doğru biçimde yapılması ile elde edilebilir.

Bir firmanın faaliyetlerinin karlılığı maksimizasyonu, daha az girdi ile daha hızlı yapılması ile bir maliyet avantajı sağlanabilir. Ancak, faaliyetlerin bu şekilde nasıl daha verimli yapılacağı bilgisi kolay öğrenilebilir bir bilgidir. Kısa zamanda sektördeki diğer firmalar da verimli çalışma tekniklerini öğrenir ve aralarındaki göreceli fark kaybolur. Bir sektörde aynı faaliyetleri, aynı biçimde gerçekleştiren organizasyonlar, müşteri gözünde aynılaşırlar. Bu durumda rekabet için tek yöntem, müşteriye daha düşük fiyatlı ürün sunmaktır. Böylece verimlilik artışı ile elde edilen katma değer, şirketin karlılığına yansımak yerine genellikle düşük fiyatlı ürün olarak müşterinin eline ulaşır.

Müşteri gözünde farklılık yaratacak faaliyet, sisteminin yaratılmasında saklıdır. Rakiplerin taklit etmesi zor olan, böylece sürdürülebilir yüksek karlılıklar sağlayan doğru işlerin belirlenmesiyle fayda elde edilir. Bu belirlemeyi yapmak ve karar alma sürecinde organizasyonun kendi faaliyetlerini özdeğerlendirmek, yakın ve uzak çevresini sektör analizini yapmak, sistematik olarak değerlendirmesiyle olacaktır.

Sistem dinamikleri kullanıldığında, problemlerimizin çoğunun nedeninin, genellikle düşündüğümüz gibi başka etkenler değil, kendi karar alma alışkanlıklarımız olduğu ortaya çıkar. Yöntem, iyileştirmeye yönelik politika değişiklikleri belirlenmesine yardımcı olur. İşte tam bu noktada MOBİNTEK sizin çözüm ortağı olarak firma durum analizlerinizi yaparak pazardaki gerçek yerinizi ortaya koyar.

MOBİNTEK Danışmanlık Hizmetleri olarak yüksek fayda elde etmeniz için gerekli olan ihtiyaçlarınızı tespit ederek; bu gereksinimlerinizin sistem dinamiklerini modelleri ile daha başarılı bir kurum için stratejilerinizi ve yapıları tasarlar. Alınan kararların uzun vadeli yan etkilerini ve devam eden süreçlerde kontrollük hizmetleriyle sonuca ulaşmanızda sizlerle birlilkte takımdaşınız olacaktır.

Kurumumuz 12/09/2018 tarihinden itibaren TSE TS 13573 "Hizmet Yeterlilik Belgesi ve Markası Kullanma Hakkına Sahip Kurum" olarak onaylanmıştır olup, bu belge sayesinde KOSGEB'e kayıtlı KOBİ'ler tarafımızdan alacakların danışmanlık hizmetlerinin %50'lik kısmını KOSGEB'den hibe olarak geri alabileceklerdir.